Աշակերտի գնահատման նոր կանոն 2021թ․- Նախարարի հրաման

Կրթության նախարարի հունվարի 18-ի հրամանով փոփոխություն է կատարվել Ազգային ուսումնական ծրագրում:

Փոփոխության համաձայն, աշակերտները, ովքեր չեն կարող հաճախել համաճարակի պատճառով կամ չեն կարողացել մասնակցել ուսումնական գործընթացին կիսամյակի 1/3-ից ավելին, կգնահատվեն առաջին կիսամյակի առնվազն մեկ ամփոփիչ բարդ առաջադրանքի հիման վրա:
«Եթե աշակերտը նախքան հեռավար ուսուցման ձևին անցնելը գնահատական է ստացել, ապա կիսամյակի միավորը հաշվարկվում է այդ միավորի
թվաբանական միջինով կամ ամփոփիչ բարդ առաջադրանքում ստացված միավորով», - ասված է նախարարի հրամանում:
Նույն կարգի համաձայն, դպրոցը պետք է անհատական խորհրդատվության ժամ տրամադրի այդպիսի աշակերտներին, անհրաժեշտության դեպքում, հեռակա կամ ֆիզիկապես (ներառյալ դպրոցի տարածքում) `համապատասխան կանոնների պահպանմամբ:
«Բարդ առաջադրանքները և աշակերտների գնահատումը պետք է կատարվի հեռակա կամ ֆիզիկապես, բայց ոչ ուշ, քան երկրորդ կիսամյակի առաջին շաբաթվա ավարտը: Ցանկալի է, որ դպրոցը երկրորդ կիսամյակում լրացուցիչ դասեր անցկացնի նմանատիպ խնդիրներ ունեցող աշակերտների համար ՝ ազգային ուսումնական ծրագրում նշված արդյունքների հասնելու համար », - նշված է հայտարարության մեջ:
Նույն կարգի համաձայն, եթե կիսամյակի 1/3-ից ավելին եղել է հեռավար ուսուցման ձևով, ապա դպրոցն իրավունք ունի կրճատել ազգային ուսումնական ծրագրում նշված ամփոփիչ առաջադրանքների քանակը, որոնք պետք է արտացոլվեն դպրոցական ծրագրում։
«Այս դեպքում ամփոփ առաջադրանքների նվազագույն քանակը կհամապատասխանի կիսամյակի ընթացքում դասավանդվող թեմաների քանակին», - գրել է նախարարը:
Կիսամյակային քննություն նշանակելու համար աշակերտի ծնողը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը պետք է գրավոր դիմեն դպրոցի տնօրենին։ Առաջին կիսամյակի գնահատման դեպքում `երկրորդ կիսամյակի սկզբից մեկ շաբաթվա ընթացքում, իսկ երկրորդ կիսամյակի դեպքում` կիսամյակի ավարտից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում:
«Տնօրենը վերանայում է հարցը և որոշում կայացնում աշակերտի կիսամյակային քննությանը մասնակցելու կամ չմասնակցելու մասին: Հրաժարվելու դեպքում որոշումը պետք է հիմնավորված լինի », - ասված է կարգում:
Մենք նաև կարդում ենք, որ առաջին կիսամյակի քննությունը նշանակված է երկրորդ կիսամյակի մեկնարկից 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ երկրորդ կիսամյակի կիսամյակային քննություն ՝ ոչ ուշ, քան կիսամյակի ավարտից հետո:
Նույն կարգի համաձայն, վրացալեզու հանրակրթական դպրոցների և ոլորտների տարրական մակարդակի համար ստեղծվել է ժամային ցանց:

Նույն որոշման մեջ նշում է, որ Համակարգչային տեխնոլոգիա առարկան երկրորդ, երրորդ և չորրորդ դասարաններում շաբաթական մեկ ժամ տևողությամբ, դպրոցները կարող են ավելացվել 2020-2021 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակից, իսկ 2021-2022 ուսումնական տարվանից առարկան դառնում է պարտադիր»:

Հունվարի 18-ին դպրոցներում վերսկսվել է նոր ուսումնական տարին, ինչը նշանակում է, որ այդ փոփոխությունները դպրոցներին պետք է, որ հայտնի լինեին առաջին կիսամյակում:

19․01․2021
«Ռադիո Մառնեուլի»
Թարգմ․ ՝ Մարգարիտա Միսկարյան

 

Print E-mail
FaceBook Twitter Google