"Aktual Mövzu" Verilişi. Verilişin Mövzusu - ictimai məlumatın açıqlığı məsələsi
Gürcüstan qanununun administrativ məcəlləsinin “məlumat azadlığı”nın 28-ci maddəsinə əsasən “qanunla nəzərdə tutulmuş hallardan və təyin edilmiş dövlət, kommersiya və şəxsi sirr daşıyan məlumatdan başqa ictimai məlumat açıqdır”.

Həmin məcəllənin 37-ci maddəsində deyilir ki, hamının fiziki formasına və saxlama vəziyyətinə baxmayaraq məlumatı tələb etmək və müxtəlif şəkildə mövcuddursa ictimai məlumatın alınması formasını seçmək, həmçinin, məlumatın orijinal forması
ilə tanış olmaq hüququ var.

İctimai məlumatı almaq üçün şəxs yazılı ərizə təqdim etməlidir və ərizədə ictimai məlumatın tələb motivi və ya məqsədini yazmaq vacib deyil.

ictimai məlumatın açıqlığı

Print Email
FaceBook Twitter Google