Ədəbiyyat və interpretasiya


Gürcü dili və ədəbiyyatı filoloqu, tərcüməçi Oqtay Kazımov “Marneuli” radiosunun dinləyicilərini hər cümə axşamı saat 18:30-da ədəbi kitabların qəhrəmanları ilə birgə müxtəlif əsrlərə aparır.
Oqtay Kazımovun müəlliv verilişi “Ədəbiyyat və interpretasiya” hər cümə axşamı saat 18:30-da “Marneuli” radiosunun efirində.

Verilişin təkrarını hər bazar saat 15:00-da dinləyə bilərsiniz.

Veriliş könüllü əsaslarla hazırlanır. Bunun üçün də “Marneuli” radiosu müəllifə təşəkkür edir.
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika  son hissə
23:43 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika son hissə
“Arqonavtikanın” üçüncü hissəsində igidlərin Eetin sarayına gəlişin şahidi oluruq. İgidlərlə görüşən Eet onların məqsədlərini bildikdə hirsindən boğulur və öz nəvələrini yəni Kalkiopanın oğlanlarını cəsus hesab edərək ürəyində yamanlayır
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika ikinci hissə
23:37 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Arqonavtika ikinci hissə
“Arqonavtikanın” birinci hissəsi igidlərin falçı Fineylə görüşü ilə tamamlanmışdı. Finey onlara bir-birilə toqquşan iki qaya arasından keçməli olduqlarını demişdi. İgidlər qayalardan keçməyə müvəffəq olurlar. Biz birinci hissədən bilirik ki Yasonun məqsədi Qızıl qoç dərisini əldə etməkdir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Argonavtika birinci hissə
23:29 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Argonavtika birinci hissə
Rodoslu Apoloniosun “Arqonavtika” əsəri bir çox cəhətdən diqqətamizdir. Bu əhvalat kiçik olsa da öz-özlüyündə bir silsilə təşkil edir. “Arqo” gəminin adıdır, “Arqonavtika” isə Arqo haqqında əhvalat deməkdir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -  Kral Edip ikinci hissə
23:16 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Kral Edip ikinci hissə
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 10-cu buraxılışında birbaşa Kral Edip əsərindən bəhs olunur. Fiv şəhərinə xəstəlik yayılır və bunun səbəbi, kəhanətə görə, Şah Laiosun qatilinin Fiv şəhərində yaşayaraq böyük günah işləməsindədir. Qatil tapılıb ya ölümə məhkum olunmalı ya sürgün edilmədir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -İliadanın son hissəsi
23:04 / 16.08.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -İliadanın son hissəsi
Bu verilişdə yunanlar və troyanlar arasında dəhşətli qırğından yaxından tanış oluruq. Bunun üçün savaşlar parça və hissə şəklində birbaşa poemadan oxunur.
Ədəbiyyat və interpretasiya verilişinin 5-ci buraxılışında İliadanın son hissəsi və orda baş verən hadisələr haqqında nəql olunur
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Odisseya ikinci hissə
02:15 / 28.05.2018
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi- Odisseya ikinci hissə
Ədəbiyyat və İnterpretasiya verlişinin 7-ci buraxılışında Odisseya barəsində nəql və əsərin özündən parçaların oxunması davam edir
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -Kral Edip birinci hissə
01:33 / 28.05.2018
"Ədəbiyyat və interpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi -Kral Edip birinci hissə
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 9-cu buraxılışında söhbət Tragediya yəni faciə janrından gedir. Aristotelə görə faciə şərab tanrısı Dionisə həsr olunmuş ditiramflardan yəni mədhiyyələrdən doğmuşdur. Beləliklə teatrın və faciələrin başlanğıcı dini təsəvvürlərə söykənir
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Odisseya son hissə
01:25 / 28.05.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya" Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Odisseya son hissə
Ədəbiyyat və İnterpretasiya verlişinin 8-ci buraxılışında Odisseyanın 3-cü və son hissəsindən bəhs olunur
Ədəbiyyat və İnterpretasiya ədəbiyyatşünas Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Odisseya birinci hissə
01:17 / 28.05.2018
Ədəbiyyat və İnterpretasiya ədəbiyyatşünas Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Odisseya birinci hissə
Ədəbiyyat və interpretasiya verlişinin 6-cı buraxılışı Homerin ikinci əsəri - Odisseyaya həsr olunur. 6-cı verilişdə bu əsərlə bağlı söhbətin birinci hissəsi təqdim olunur
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya"ədəbiyyatşünas Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Homerin İliada
01:11 / 28.05.2018
"Ədəbiyyat və İnterpretasiya"ədəbiyyatşünas Oqtay Kazımovun müəllif verlişi - Homerin İliada
Ədəbiyyat və İnterpretasiya verilişinin 4-cü buraxılışı bilavasitə Homerin İliada əsərinə həsr olunur. Poema Axillesin qəzəbiylə başlayıb onun hirslənməsi ilə də bitir