Proqram büdcəsində sistemli çatışmazlıqlar var - audit
Proqramın büdcəsində sistemli çatışmazlıqlar var - Gürcüstanın 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin ikinci dəfə təqdim edilməsi ilə bağlı dövlət auditinin rəyi belədir.

Agentlikdən verilən məlumata görə, qanun layihəsində proqramın icrası istiqamətində ciddi problemlər qalmasına baxmayaraq, ilk təqdimatın büdcəsi üzrə audit xidməti tərəfindən verilən və fiskal risklərin təhlili sənədinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr qismən nəzərə alınıb.

Tərəqqiyə baxmayaraq, proqram büdcəsi hələ də dövlət büdcəsi haqqında qanunun tərkib hissəsi deyil və sistemli çatışmazlıqlarla xarakterizə olunur.

Qurumun hazırladığı hesabatda göstərilir ki, proqram büdcəsində dövlətin konkret proqramı niyə həyata keçirdiyi, onun icrasına hansı qurum/qurumlar cavabdehlik daşıdığı və hansı nəticələrin əldə olunacağı açıq şəkildə izah edilməlidir. Əgər konkret proqram alt proqramlardan ibarətdirsə, büdcədə də müvafiq məlumatlar verilməlidir.

“Qeyd etmək lazımdır ki, proqram büdcəsinin əlavəsində qanun layihəsinin yenidən işlənmiş variantı ilə maliyyələşdirilməsi dəyişdirilmiş proqramların/alt proqramların aralıq nəticələrinə və göstəricilərinə düzəlişlər edilməmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət müəssisələrinin aktivlərinin əhəmiyyətli hissəsinin maliyyələşmə mənbəyi dövlətin üzləşdiyi fiskal risklərin mühüm mənbələrindən biri olan öhdəliklərdir;

Dövlət müəssisələrinin dövlət büdcəsindən aldığı maliyyələşdirmə haqqında qanun layihəsinə əlavə edilmiş “fiskal risklərin təhlili” sənədində təqdim olunan məlumatlara “digər xərclər” maddəsi üzrə daxil olan maliyyələşdirmə haqqında məlumatlar daxil edilmir;

Həmçinin, dövlət hökumət sektoru kimi təsnif edilən müəssisələr və dövlət korporasiyaları fiskal riskləri fərqli şəkildə yaradırlar. Odur ki, “fiskal risklərin təhlili” sənədində bu iki qrup müəssisənin maliyyə göstəricilərinin ayrıca təhlil edilməsi məqsədəuyğundur;

Audit dövlətə tövsiyə edir ki, dövlət borcu ilə bağlı müxtəlif risk faktorlarını tam təhlil etmək üçün Maliyyə Nazirliyi tərəfindən BVF və DB-nin yenilənmiş metodologiyası əsasında “Dövlət borcunun dayanıqlılığının təhlili” hazırlansın.
Mənbə: BPN

Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google