მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება
იურიდიული პირი იქმნება ინდივიდის თუ ინდივდთა ნების გამოვლენის და ამ ნების სათანადო სახელმწიფო რეგისტრაციის საფუძველზე.

იურიდიული პირი იქმნება „განსაზრვრული მიზნის მისაღწევად“ დამფუძნებლები და წევრები ზუსტად ამ მიზნის ირგვლივ ერთიანდებიან და მის რეალიზებას ერთობლივად ახორციელებენ.

მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება

რადიო "მარნეული"

პროექტი დაფინანსებულია დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, აშშ-ის საელჩოს მიერ. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის თვალსაზრისს.
Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google