ჩვენი უფლებები
პროპორციული საარჩევნო სისტემა
22:47 / 31.01.2020
პროპორციული საარჩევნო სისტემა
საქართველოს კონსტიტუციიის შესაბამისად ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. რაც გულისხმობს, რომ დემოკრატიული საზოგადოებაში ხელისუფლების ფორმირება ასევე დემოკრატიული არჩევნების გზით ხდება.
ვინ არის ადვოკატი - დაცვის უფლება
22:32 / 31.01.2020
ვინ არის ადვოკატი - დაცვის უფლება
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით დაცვის უფლება გარანტირებულია. დაცვის უფლება არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა.
ჩვენი უფლებები და ვალდებულებები პოლიციასთან ურთიერთობისას
22:17 / 31.01.2020
ჩვენი უფლებები და ვალდებულებები პოლიციასთან ურთიერთობისას
საქართველოს პოლიცია - სამართალდამცავი დაწესებულებების სისტემა, რომელიც ახორციელებს პრევენციულ და სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, არასრულწლოვანთა საპროცესო თავისებურებების მიმოხილვა
22:00 / 31.01.2020
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, არასრულწლოვანთა საპროცესო თავისებურებების მიმოხილვა

არასრულწლოვანთა საქმისწარმოების სახელმწიფო სტრუქტურები - საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების მიხედვით,

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება -  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპების მიმოხილვა
21:49 / 31.01.2020
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპების მიმოხილვა
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესის პრიორიტეტულობა - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.
მემკვიდრეობითი სამართალი
21:36 / 31.01.2020
მემკვიდრეობითი სამართალი

მემკვიდრეობის არსი - გარდაცვლილი პირის ქონება მემკვიდრეებზე გადადის ორი საფუძვლით: 1) კანონით მემკვიდრეობით. 2) ანდერძით.

"ჩემი უფლებები" - მემკვიდრეობითი სამართალი
17:15 / 31.01.2020
"ჩემი უფლებები" - მემკვიდრეობითი სამართალი
კანონით მემკვიდრეობა გულისხმობს მამკვიდრების ქონების გადასვლას მხოლოდ კანონში მითითებულ პირებზე.
"ჩვენი უფლებები" - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ინტერესების პრიორიტეტულობა
16:57 / 31.01.2020
"ჩვენი უფლებები" - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ინტერესების პრიორიტეტულობა
გადაცემაში მიმოხილული იქნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები, როგორიცაა არასრულწლოვანის საუკეთესო