სიახლე
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება 43 მლნ ლარამდე დაჯდება
2020 წლის ოქტომბერში საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. არჩევნების ჩატარებისთვის საჭირო ასიგნებების გამოყოფასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ სპეციალური დადგენილება მიიღო, რომლის მიხედითაც, წელს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაფინანსება 42,760,652 ლარით განისაზღვრება,; მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე - 19,531,295 ლარი, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება - 7,238,050 ლარი, საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი კი - 2,111,674 ლარი იქნება.

საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, არჩევნების ხარჯთაღრიცხვა ასეთი იქნება:

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები - 42,760,652 ლარი;
ხარჯები - 41,953,152 ლარი;
შრომის ანაზღაურება - 19,531,295 ლარი;
საქონელი და მომსახურება - 9,845,000 ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა - 424,133 ლარი;
სხვა ხარჯები - 12,152,724 ლარი;
არაფინანსური აქტივების ზრდა - 807,500 ლარი;
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები - 32,349,928 ლარი;
ხარჯები - 31,542,428 ლარი;
შრომის ანაზღაურება - 19,245,028 ლარი;
საქონელი და მომსახურება - 9,087,267 ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა - 407,133 ლარი;
სხვა ხარჯები - 2,803,000 ლარი;
არაფინანსური აქტივები - 807,500 ლარი;
არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადება - გადამზადება - 1,061,000 ლარი;
ხარჯები - 1,061,000 ლარი;
შრომის ანაზღაურება - 286,267 ლარი;
საქონელი და მომსახურება - 757,733 ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა - 17,000 ლარი;
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი - 2,111,674 ლარი;
ხარჯები - 2,111,674 ლარი;
სხვა ხარჯები - 2,111,674 ლარი;
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება - 7,238,050 ლარი;
ხარჯები - 7,238,050 ლარი;
სხვა ხარჯები - 7,238,050 ლარი.

წყარო: bm.ge
FaceBook Twitter Google
მსგავსი სიახლეები
დაიცავი დისტანცია