სიახლე
ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში ქართულის პედაგოგების ნაწილი ენას საკომუნიკაციო დონეზეც კი ვერ ფლობს - სახალხო დამცველი
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, ეროვნული უმცირესობების სასკოლო განათლების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, გასულ წლებში არსებული გამოწვევები კვლავ აქტუალურია.

საქართველოში ეროვნული უმცირესობების ენებზე (აზერბაიჯანული, სომხური, რუსული) სწავლა მიმდინარეობს 290-მდე საჯარო სკოლასა და სექტორზე. სააქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა საგნის აზერბაიჯანულენოვან მასწავლებელთა რაოდენობა 3 411 ადამიანია. აზერბაიჯანულენოვან სკოლასა თუ სექტორში მოსწავლეების რაოდენობა კი 25 018.

ანგარიშის მიხედვით, იმ სკოლებში, როლებშიც მულტილინგვური, ორენოვანი სწავლების, მეთოდია დანერგილი, კვლავ პრობლემად რჩება მულტილინგვური მასწავლებლებისა და სახელმძღვანელოების საკითხი.

„კვლავ პრობლემად რჩება სკოლებში მშობლიური ენისა და ლიტერატურის (სომხურ/აზერბაიჯანულ/რუსულენოვანი) არაგრიფირებული სახელმძღვანელოებით სწავლების საკითხი. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად გამოცხადებულ კონკურსში არცერთი განაცხადი არ შესულა.“ - წერია სახალხო დამცველის ანგარიშში

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში 539 ქართული ენის პედაგოგია. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში ქართული ენის პედაგოგების ნაწილი კვლავ ვერ ფლობს ქართულს საკომუნიკაციო დონეზეც კი, ხოლო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ რეგიონებში მივლენილი ქართული ენის პედაგოგების რაოდენობა საკმარისი არ არის სასკოლო განათლების ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხის სრულად გადასაჭრელად.

რადიო „მარნეული“

FaceBook Twitter Google