ტექნოამბები
22 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:40 / 22.09.2023
22 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
21 სექტემბრს ვალუტის გაცვლითი კურსი
10:06 / 21.09.2023
21 სექტემბრს ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
20 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:35 / 20.09.2023
20 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
19 სექტემბრს ვალუტის კურსი
09:38 / 19.09.2023
19 სექტემბრს ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
18 სექტემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:43 / 18.09.2023
18 სექტემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
13 სექტემბრის ვალუტის კურსი
09:39 / 13.09.2023
13 სექტემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი
10:13 / 08.09.2023
ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
7 სექტემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
10:37 / 07.09.2023
7 სექტემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
დღევანდელი დღის ვალუტის გაცვლითი კურსი
10:25 / 06.09.2023
დღევანდელი დღის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
 5 აგვისტოს ვალუტის კურსი
10:17 / 05.09.2023
5 აგვისტოს ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები