ტექნოამბები
23 ივნისის ვალუტის კურსი
09:41 / 23.06.2023
23 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
16 ვნისის ვალუტის კურსი
10:05 / 16.06.2023
16 ვნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
15 ივნისის ვალუტის კურსი
10:32 / 15.06.2023
15 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
14 ივნისის ვალუტის კურსი
09:36 / 14.06.2023
14 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
12 ივნისის ვალუტის კურსი
09:41 / 12.06.2023
12 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
8 ივნისის ვალუტის კურსი
09:43 / 08.06.2023
8 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
6 ივნისის ვალუტის კურსი
09:42 / 06.06.2023
6 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
5 ივნისის ვალუტის კურსი
09:37 / 05.06.2023
5 ივნისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
31 მაისის ვალუტის კურსი
10:14 / 31.05.2023
31 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები