ტექნოამბები
19 მაისის ვალუტის კურსი
09:54 / 19.05.2023
19 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
18 მაისის ვალუტის კურსი
10:07 / 18.05.2023
18 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
17 მაისის ვალუტის კურსი
09:42 / 17.05.2023
17 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
16 მაისის ვალუტის კურსი
09:40 / 16.05.2023
16 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
15 მაისის ვალუტის კურსი
09:46 / 15.05.2023
15 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
12 მაისის ვალუტის კურსი
09:40 / 12.05.2023
12 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი-11 მაისი
09:36 / 11.05.2023
ვალუტის კურსი-11 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
10 მაისის ვალუტის კურსი
09:45 / 10.05.2023
10 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
8 მაისის ვალუტის კურსი
09:42 / 08.05.2023
8 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
5 მაისის ვალუტის კურსი
09:42 / 05.05.2023
5 მაისის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები