ტექნოამბები
25 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:41 / 25.12.2023
25 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
20 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:34 / 20.12.2023
20 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
19 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:41 / 19.12.2023
19 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
18 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:42 / 18.12.2023
18 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
15 დეკემბრის ვალუტის კურსი
01:16 / 15.12.2023
15 დეკემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
14 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:45 / 14.12.2023
14 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
13 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:42 / 13.12.2023
13 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
12 დეკემბრის ვალუტის კურსი
09:34 / 12.12.2023
12 დეკემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
11 დეკემბრის ვალუტის კურსი
09:42 / 11.12.2023
11 დეკემბრის ვალუტის კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
8 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:35 / 08.12.2023
8 დეკემბრის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები