ჩვენი უფლებები
პროპორციული საარჩევნო სისტემა
საქართველოს კონსტიტუციიის შესაბამისად ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. რაც გულისხმობს, რომ დემოკრატიული საზოგადოებაში ხელისუფლების ფორმირება ასევე დემოკრატიული არჩევნების გზით ხდება.
ვინ არის ადვოკატი - დაცვის უფლება
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით დაცვის უფლება გარანტირებულია. დაცვის უფლება არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა.
ჩვენი უფლებები და ვალდებულებები პოლიციასთან ურთიერთობისას
საქართველოს პოლიცია - სამართალდამცავი დაწესებულებების სისტემა, რომელიც ახორციელებს პრევენციულ და სამართალდარღვევაზე რეაგირების ღონისძიებებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, არასრულწლოვანთა საპროცესო თავისებურებების მიმოხილვა

არასრულწლოვანთა საქმისწარმოების სახელმწიფო სტრუქტურები - საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების მიხედვით,

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპების მიმოხილვა
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესის პრიორიტეტულობა - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.
მემკვიდრეობითი სამართალი

მემკვიდრეობის არსი - გარდაცვლილი პირის ქონება მემკვიდრეებზე გადადის ორი საფუძვლით: 1) კანონით მემკვიდრეობით. 2) ანდერძით.

"ჩემი უფლებები" - მემკვიდრეობითი სამართალი
კანონით მემკვიდრეობა გულისხმობს მამკვიდრების ქონების გადასვლას მხოლოდ კანონში მითითებულ პირებზე.
"ჩვენი უფლებები" - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ინტერესების პრიორიტეტულობა
გადაცემაში მიმოხილული იქნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები, როგორიცაა არასრულწლოვანის საუკეთესო
"ჩემი უფლებები" - არასრულწლოვანთა მართლმაჯულების პროცესი
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, არასრულწლოვანთა საპროცესო თავისებურებების მიმოხილვა,
"ჩვენი უფლებები" - სექსუალური შევიწროვება დასაქმების ადგილას და მის გარეთ
ფოტო: Christophe Gowans

სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქმედება, რომელიც ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს, აშინებს ან ღირსებას ულახავს.
დაიცავი დისტანცია