ჩვენი უფლებები
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სავანეთის მოსახლეობას შეხვდნენ

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა ჩართულობისა პროგრამის ფარგლებში დღეს,

სახელმწიფო დახმარება ეკონომიკური და სოციალური საჭიროებებისათვის
საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც უცხოელი დონორებისა და პარტნიორებისგან მიღებული 3,5 მილიარდი ლარის ეკონომიკურ და სოციალურ საჭიროებებზე გადანაწილებას ისახავს მიზნად.
რატომ ვიხდით გადასახადებს
გადასახადი არის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე.
მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება
იურიდიული პირი იქმნება ინდივიდის თუ ინდივდთა ნების გამოვლენის და ამ ნების სათანადო სახელმწიფო რეგისტრაციის საფუძველზე.
ფორსმაჟორის გავლენა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებაზე
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არ იცნობს ფორსმაჟორის ცნებას,
ეკოლოგიური უფლებები და მდგრადი სოციალური განვითარება
გარემოს დაცვის მნიშვნელობა, როგორც ეს მოცემულია საერთაშორისო სამართალში, ორმაგი დატვირთვისაა, რადგან, ერთი მხრივ, ის ემსახურება ბუნებრივი გარემოს
სოფლის მეურნეობის პროდუქტის, სურსათის წარმოებისა და ექსპორტის წესები და შესაბამისი რეგულაციები
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის მართვის სტრუქტურა რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს.
საქართველოში საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე გამოცხადებულ საკარანტინო პირობები
საქართველოს მთავრობამ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
ევროპის ერთიანი ბაზარი და მასში საქონლის თავისუფლად გადაადგილების და შეტანის პირობები და კრიტერიუმები
ევროპის შიდა ბაზარი, ასევე ცნობილი როგორც „ერთიანი ბაზარი“, ხალხსა და ბიზნესს აძლევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავისუფლად გადაადგილებისა და ვაჭრობის საშუალებას.
როგორ უნდა აიღონ სახელმწიფო დახმარება მარნეულელმა თვითდასაქმებულებმა
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მარნეულის განყოფილებას 200-მდე თვითდასაქმებულმა მიმართა.
დაიცავი დისტანცია