ჩვენი უფლებები
როგორ უნდა აიღონ სახელმწიფო დახმარება მარნეულელმა თვითდასაქმებულებმა
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მარნეულის განყოფილებას 200-მდე თვითდასაქმებულმა მიმართა.
გადაცემა ჩვენი უფლებები: მართლმსაჯულების ერთ-ერთი სახე განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა
გადაცემაში განხილულია აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი სახე განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს.
გადაცემა ჩვენი უფლებები :არასრულწლოვანთა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები
გადაცემა ჩვენი უფლებები დღეს შეეხება არასრულწლოვანთა დანაშაულის გამომწვევი მიზეზებს.
დაიცავი დისტანცია