Gürcüstanın nə qədər vətəndaşı keşiş statusuna görə hərbi xidmətə getməyib
Keşiş statusu ilə əlaqədar 2,5 il ərzində 36 772 halda məcburi hərbi xidmət təxirə salınıb. Bu, Müdafiə Nazirliyindən deputat Teona Akubardianın ünvanladığı sualına cavab olaraq verilən məlumatdan aydın görünür.

O cümlədən, qurumun məlumatına görə, 31 dekabr 2020-ci il tarixinə 10 344 çağırışçı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququndan istifadə edib. 31 dekabr 2021-ci il tarixinə - 12 637 çağırışçı - onların arasında məzhəblərə görə: pravoslavlar - 8; müsəlman - 4; Yehovanın Şahidləri - 103; Beynəlxalq Lazur-Xalib Katakomb İcması - 636; Gürcüstanın xristian, yevangelist, protestant kilsəsi, Bibliya azadlıq (“Girçi” kilsəsi) – 11 876; Digər - 10.

Ötən 2022-ci ilə gəlincə, Müdafiə Nazirliyinin göndərdiyi məlumatda iyunun 3-nə olan hazırkı vəziyyət də var. Müvafiq olaraq, qeyd olunan dövrdə 13 791 çağırışçı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışın təxirə salınması hüququndan istifadə edib. Onların arasında məzhəblərə görə: pravoslavlar - 2; müsəlman - 5; Yehovanın Şahidləri - 101; LSI - Beynəlxalq Lazurxalib Katakomb İcması - 943; Gürcüstanın xristian, yevangelist, protestant kilsəsi Bibliya Azadlığı- 12 724; Digər - 16.

Xatırladaq ki, heç bir konfessiya yeni müdafiə məcəlləsinin layihəsinin diskresion şərtlərindən istifadə etmək imkanına malik olmayacaq. Layihəyə görə, keşişlik artıq məcburi hərbi xidmətin təxirə salınması üçün əsas deyil. Din xadimləri şərtləri müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilən qeyri-hərbi alternativ əmək qulluğundan keçmək imkanı əldə edəcəklər. Bundan əlavə, müdafiə nazirinin qeyd etdiyi kimi, yeni Müdafiə Məcəlləsinin layihəsi ilə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış haqqının məbləği yenidən işlənib və bir il müddətinə təxirə salınması üçün 10 min lari müəyyən edilib. Bir şəxs təxirə salma hüququndan yalnız bir dəfə istifadə edə bilər. Pul yolu ilə təxirə salınma hər kəsə şamil edilməyəcək.

Mənbə: BPN
Print Email
FaceBook Twitter Google