მისია
კანონმა „მაუწყებლობის შესახებ“ 2004 წელს საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში შემოიტანა სათემო რადიოს განმარტება და შესაძლებელი გახადა ამ სახის მაუწყებლობა.

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონსა და ზემოთ აღწერილ პრინციპებზე დაყრდნობით BBC World Service Trust-მა და ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „სტუდია რე-მ“ პროექტის ფარგლებში, რომლის ძირითადი დონორი ევროკავშირი იყო, 2006 წლის ივნისში საქართველოში ორ სათემო რადიოსადგურს ჩაუყარა საფუძველი - მარნეულში და ნინოწმინდაში.
00:37 / 17.04.2018
სრულად