ტექნოამბები
ვალუტის კურსი-23 მაისი
09:40 / 23.05.2024
ვალუტის კურსი-23 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის გაცვლითი კურსი-22 მაისი
09:42 / 22.05.2024
ვალუტის გაცვლითი კურსი-22 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის გაცვლითი კურსი-21 მაისი
09:44 / 21.05.2024
ვალუტის გაცვლითი კურსი-21 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის გაცვლითი კურსი-20 მაისი
09:58 / 20.05.2024
ვალუტის გაცვლითი კურსი-20 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი- 16 მაისი
09:43 / 16.05.2024
ვალუტის კურსი- 16 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის გაცვლითი კურსი- 10 მაისი
09:51 / 10.05.2024
ვალუტის გაცვლითი კურსი- 10 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის გაცვლითი კურსი-9 მაისი
09:46 / 09.05.2024
ვალუტის გაცვლითი კურსი-9 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
8 მაისის ვალუტის გაცვლითი კურსი
09:58 / 08.05.2024
8 მაისის ვალუტის გაცვლითი კურსი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის გაცვლითი კურსი-7 მაისი
09:47 / 07.05.2024
ვალუტის გაცვლითი კურსი-7 მაისი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები
ვალუტის კურსი-29 აპრილი
09:41 / 29.04.2024
ვალუტის კურსი-29 აპრილი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები