2022 წლის ეროვნული, საგრანტო, სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების განრიგი ცნობილია
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2022 წლის გამოცდების განრიგი გამოაქვეყნა. პირველი გამოცდა, ტრადიციულად, ქართული ენით დაიწყება და სამოქალაქო განათლების გამოცდით დასრულდება.

გთავაზობთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგს:
ქართული ენა და ლიტერატურა:
4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
6 ივლისი (პირველი სესია);
4 ივლისი (პირველი სესია) - ოსური ენა;
8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - მათემატიკა;

უცხოური ენა:
11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;
12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;
13 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;
13 ივლისი (მეორე სესია) - რუსული ენა;
13 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;
13 ივლისი (მეორე სესია) - გერმანული ენა;

ფიზიკა
14 ივლისი (მეორე სესია);
ლიტერატურა
14 ივლისი (მეორე სესია);
ქიმია
15 ივლისი (მეორე სესია);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
15 ივლისი (მეორე სესია);
ისტორია:
18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
19 ივლისი (პირველი სესია);
ზოგადი უნარები
19 ივლისი (მეორე სესია);
ბიოლოგია
20 ივლისი (მეორე სესია);
გეოგრაფია
21 ივლისი (მეორე სესია);
სამოქალაქო განათლება
22 ივლისი (პირველი სესია);

ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან ერთად ცნობილი გახდა სტუდენტთა საგრანტო კონკურისის, საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლების გამოცდის განრიგები.

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის გამოცდა 6 ივლისს გაიმართება. საერთო სამაგისტრო გამოცდის წაკითხულის გააზრებისა და ანალიტიკური წერის ნაწილის გამოცდა 26 ივლისს, ხოლო ლოგიკური და რაოდენობრივი მსჯელობის გამოცდები 27 ივლისს გაიმართება.

გთავაზობთ საგნის/პროფესიული უნარების/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდების განრიგს:

6 ივლისი (მეორე სესია) – უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;
7 ივლისი (პირველი სესია):
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);

7 ივლისი (მეორე სესია):
მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
მუსიკა;
სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

14 და 15 ივლისი (პირველი სესია)
პროფესიული უნარები;

14 ივლისი (მეორე სესია)
ბიოლოგია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

15 ივლისი (მეორე სესია):
გეოგრაფია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
აზერბაიჯანული ენა;

19 ივლისი (მეორე სესია)
ქიმია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

20 ივლისი (პირველი სესია)
ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
მათემატიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
სომხური ენა;

21 ივლისი (პირველი სესია)
ისტორია (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
სპორტი;
ფიზიკა (საბაზო ან /და საშუალო საფეხური);

22 ივლისი (პირველი სესია)
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) - წერითი ნაწილი;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - წერითი ნაწილი;

24 ივლისი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი;

25 ივლისი
ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა (დაწყებითი, საბაზო ან /და საშუალო საფეხური) - პრაქტიკული ნაწილი.

Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google
მსგავსი სიახლეები