ჩვენი უფლებები
"ჩემი უფლებები" - არასრულწლოვანთა მართლმაჯულების პროცესი
16:32 / 31.01.2020
"ჩემი უფლებები" - არასრულწლოვანთა მართლმაჯულების პროცესი
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, არასრულწლოვანთა საპროცესო თავისებურებების მიმოხილვა,
"ჩვენი უფლებები" - სექსუალური შევიწროვება დასაქმების ადგილას და მის გარეთ
15:45 / 23.01.2020
"ჩვენი უფლებები" - სექსუალური შევიწროვება დასაქმების ადგილას და მის გარეთ
ფოტო: Christophe Gowans

სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქმედება, რომელიც ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს, აშინებს ან ღირსებას ულახავს.
ინფორმაციული სივრცე ქალების გაძლიერებისა და მათი პრობლემების გამოაშკარავებისათვის
15:53 / 15.01.2020
ინფორმაციული სივრცე ქალების გაძლიერებისა და მათი პრობლემების გამოაშკარავებისათვის
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა ერთი-ერთი აქტუალური და მასშტაბური პროლემაა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში.
"ჩვენი უფლებები"- ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა
14:33 / 13.01.2020
"ჩვენი უფლებები"- ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა ერთი-ერთი აქტუალური და მასშტაბური პროლემაა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში.
რა არის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
12:55 / 31.12.2019
რა არის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტმა 2019 წლის სექტემბერში პრიორიტეტების დოკუმენტზე დაიწყო მუშაობა.
რა არის სასამართლო
16:31 / 27.12.2019
რა არის სასამართლო
ლიბერალური დემოკრატიის ძირითადი მახასიათებელი ხელისუფლების დანაწილების პრინციპია.
რა ინფორმაცია აქვთ მოსწავლეებს სკოლის თვითმმართველობებთან დაკავშირებით
15:32 / 17.12.2019
რა ინფორმაცია აქვთ მოსწავლეებს სკოლის თვითმმართველობებთან დაკავშირებით
არნეულის მასშტაბით 74 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლების ვალდებულებაა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში თვითმმართველობის ჩამოყალიბება.
ბულინგის შესახებ მარნეულის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში შეტყობინებები თითქმის არ შედის
15:43 / 16.12.2019
ბულინგის შესახებ მარნეულის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში შეტყობინებები თითქმის არ შედის
არასასურველი ფიზიკური ან ვერბალური ძალადობის აქტი რომელიც გრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,
"ჩვენი უფლებები" - „იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის, თავისუფლება არ არსებობს.“ მიხეილ ჯავახიშვილი
14:45 / 10.12.2019
"ჩვენი უფლებები" - „იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის, თავისუფლება არ არსებობს.“ მიხეილ ჯავახიშვილი
„იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის, თავისუფლება არ არსებობს.“
მიხეილ ჯავახიშვილი, დამოუკიდებელი სასამართლო, გაზ. "ივერია" 1906.
"ჩვენი უფლებები" - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და მოქალაქეების მონაწილეობა მის დაგეგმვაში
14:36 / 10.12.2019
"ჩვენი უფლებები" - მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და მოქალაქეების მონაწილეობა მის დაგეგმვაში
გადაცემა "ჩემი უფლებების" დღევანდელი თემა - მარნეულის ბიუჯეტის შედგება, დამტკიცება და მოსახლეობის მონაწილეობა ბიუჯეტის შედგენაში.